Carporte

Ejerforeningen råder over en 13 carporte som lejes ud til foreningens medlemmer for pt. 225 kr/måned.

 

Følgende regler gælder for carporte i ejerforeningen Lystoftepark I:

 • Prisen på leje af carport reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetlægning.
 • For at komme på venteliste til en carport, kan man sende en mail til:
  bestyrelse(snabel-a)lystofteparken.dk eller aflevere en seddel om dette til et af bestyrelsens medlemmer som så informerer Boligexperten (administrator).
 • For at kunne leje en carport skal man være i besiddelse af en bil eller motorcykel. Det er ikke noget krav, at man er i besiddelse af motorkøretøj på det tidspunkt man skrives på ventelisten, men ved overdragelse af en carport skal indregistreringsbevis til et sådant kunne forelægges.
 • Da der er et begrænset antal parkeringspladser i ejerforeningen, forbeholder bestyrelsen sig retten til at opsige aftalen med en måneds varsel
  – hvis carporten ikke anvendes gennem længere tid eller
  – hvis anvendelsenkun sker sporadisk (mindre end 16 dage om måneden over flere måneder).
  Ferieperioder er undtaget.
 • Carporte må ikke lejes ud uden om bestyrelsen.
 • Ved fraflytning eller opsigelse ophører en evt. leje af carport og pladsen bliver tildelt den næste på ventelisten.
Carport Lejer (navn) Lejer (lejlighedsnr.)
1 Vibeke og Jørgen Overgaard Lystoftevej 20A st.tv.
2 Jesper Nielsen og Camilla Nørring Kulsviervej 85B st.tv.
3 Bruno Pehar Lystoftevej 16A st.th.
4 Otto L. Jørgensen Lystoftevej 18B st.th.
5 Klaus Krogsgaard Kulsviervej 81B 1. th.
6 Henrik Toksvang Lystoftevej 20B 1. th.
6A Eva Stub Munch & Lars Munch Lystoftevej 14B st.tv.
7 Katja JankovaAtanassova Lystoftevej 18B 1. th.
8 Eveline Claire Meyer Kulsviervej 81A 1. tv.
9 Søren Stentoft Hansen Lystoftevej 16A 1. th.
10 Benny Hansen Lystoftevej 18B 1.tv.
11 Steen Holgård Nielsen Lystoftevej 20A 1. tv.
12 Ib Gaarde Lystoftevej 18A st. tv.
På venteliste (navn) På venteliste (lejlighedsnummer) På venteliste siden